Nanking Restaurant

mars 7, 2014

Den omtyckta kinesiska restaurangen Nanking i centrala Helsingfors blev under sommaren 2013 kontaktad av Helsingfors Stads Hälsomyndighet. Grannarna klagade på matos och lukter som spred sig i restaurangens imkanal. Problemet behövde lösas snabbt och i september installerade Interzon ett ozonaggregat av modellen AirMaid 5000V. En vecka senare upphörde klagomålen.

Eftersom Nanking använder wok-tillredning i nästan all matlagning, har fettansamling i imkanalen varit ett stort problem. Tack vare AirMaid-installationen minskade fettansamlingen avsevärt och därmed också risken för fettbrand i kanalen.

Jukka Teerimäki, fastighetschef inom Sampo gruppen och ansvarig för Nanking-fastigheten, konstaterar att AirMaid-lösningen har bevisat sin funktion. Nu överväger man att göra motsvarande installationer i liknande fastigheter och kök.