Max

februari 5, 2015

Max Hamburgerrestauranger AB har beslutat att köpa in AirMaid 20 000V luftrenare till sina resterande 52 restauranger i Sverige. Max har idag 97 restauranger i egen regi i Sverige varav 43 stycken redan är utrustade med AirMaid. Den första produkten installerades på Max i Uppsala den 12 oktober 2006. Bygg- och Fastighetschef Tony Jakobsson vid Max kommenterar affären på följande sätt:

– Vi är nöjda med produkterna från Interzon och har valt att installera AirMaid på samtliga restauranger i syfte att reducera brandrisken och värna om miljön.

AirMaid ansluts till restaurangens imkanal i syfte att reducera fetter och lukter. På det sättet erhåller man en renare kanal och lägre luktemissioner från restaurangen. Då reduceras även risken för klagomål från närliggande grannar. Därtill räknar man även med lägre sotningskostnader och möjlighet till värmeåtervinning av den varma luften från imkanalen.