Tre års produktgaranti

En ny produkt garanteras vara fri från defekter och / eller utförande under en period av 3 år. Om Produktregistrering lämnas till Interzon inom tio (10) dagar efter att installationen är klar gäller garantin från den dagen.

En reservdel garanteras vara fri från skada och/eller utförande för en period på nittio (90) dagar från den ursprungliga installationsdagen.

Garantin för en ny produkt täcker reparation eller utbyte av den skadade delen och arbetskostnader enligt de rekommenderade tiderna från Interzon och maximalt 300 km i kilometersättning för en tur/retur resa.

Garantin för en reservdel täcker endast reparation eller utbyte av den skadade delen och omfattar inte några arbetskostnader för att ta bort eller installera delen, resor eller övriga kostnader i anslutning till reparation eller utbyte av delen.

Varje reklamation måste framföras till antingen Interzon eller till distributören varifrån produkten har köpts. Ingen ersättning kommer att beviljas för reparationer som är utförda av någon annan utan skriftligt medgivande från Interzon. Om skador sker under transport, meddela avsändaren omgående så att en reklamation kan bli gjord.

Ovanstående begränsade garanti gäller inte för skador som orsakats av olyckor, produktförändringar, felanvändning eller om serienumret tas bort eller förvanskas.