FÖRFRÅGAN

AirMaid V

OZON REDUCERAR FETT OCH LUKT I VENTILATIONSKANALERNA.

V-serien är speciellt framtagen för restauranger och storkök där kraven på fett- och luktreduktion är mycket viktiga. AirMaid V är utrustad med vår unika Corona Glass Cell som är i princip underhållsfri. Med en kontinuerlig och effektiv rening av imkanalerna kan man effektivt reducera sotningskostnaderna. AirMaid kan också möjliggöra återvinning av värmen i imkanalerna och på så sätt sänka kostnaderna ytterligare.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Restauranger
  • Storkök
  • Flerfamiljshus
  • Livsmedelsproduktion
  • Lantbruk

FETTREDUKTION

AirMaid reducerar kraftigt fettet i ventilationskanalerna (imkanalerna) genom att ozonet bryter ner fettet till vatten och mineraler som avlägsnas i luftströmmen.

LUKTREDUKTION

Vid all typ av matlagning skapas matos/lukter. Dessa lukter lämnar kanalen och fastnar därför inte i ett konventionellt filter. Med AirMaid reduceras dessa lukter upp till 95 %.

BRANDSÄKERHET OCH SOTNING

Genom att fettet reduceras minskar även brandfaran och höjer livslängden för ventilationssystemet. Antalet dyra sotningstillfällen kan också reduceras.

DRIFTEN I KÖKET

AirMaid V kräver ingen utbildning eller annan specialkompetens av personalen som arbetar i köket. AirMaid-systemet är praktiskt taget underhållsfritt.

Intresserad av våra produkter?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig snarast möjligt.

  • See GDPR dokumentet här