Förfrågan

AirMaid T

Miljövänlig teknologi för professionell sanering av lukter och gaser.

T-serien är framtagen i nära samarbete med kommuner och företag som vill minimera hälsorisker och lukter vid pumpstationer, reningsverk och VA-system. I avloppsvattnet skapas farliga gaser, exempelvis svavelväte, vilket gör arbetet förenat med direkta hälsorisker. Med hjälp av AirMaid T kan gaserna neutraliseras på ett effektivt sätt. Sanering med hjälp av ozon har den stora fördelen att även lukten elimineras i samband med processen, vilket är till stort gagn för de som bor i närheten av anläggningarna. AirMaid T finns också i portabelt utförande där ozonproduktionen anpassas efter behov.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Pumpstationer
  • Reningsverk
  • VA-system
  • Brand- och röksanering
  • Mögelangrepp
  • Fuktskador

SANERING

AirMaid T för sanering är en portabel ozongenerator som finns i två olika utföranden. Två respektive fem gram ozonproduktion per timme.

MILJÖVÄNLIG TEKNIK

AirMaid erbjuder en avancerad och miljövänlig teknologi för ozonproduktion som är uppskattad av dess användare som prioriterar säkerhet, ekonomi och miljö.

ENERGISNÅL

AirMaid har en mycket lång livslängd, innehåller inga förbrukningsvaror och är energisnål.

Intresserad?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

  • See GDPR dokumentet här