Små utrymmen

AirMaid W

AirMaid W är en mobil enhet som enkelt kan användas i mindre utrymmen. Tack vare sin utformning är AirMaid W användarvänlig och odörer kan renas från avfall, mat, rök, mögel, målarfärg etc.

Pumpstationer

AirMaid T

T är framtagen i nära samarbete med kommuner och företag som vill minimera hälsorisker och lukter vid pumpstationer, reningsverk och VA-system. I avloppsvattnet skapas farliga gaser, exempelvis svavelväte, vilket gör arbetet förenat med direkta hälsorisker.

Sopkomprimatorer

AirMaid C

AirMaid C är framtagen för att effektivt reducera lukter och gaser som bildas av organiskt avfall i och omkring en komprimator. Att använda ozon för att bearbeta organiskt avfall är kostnadseffektivt, miljövänligt och mycket säkert.

Ventilation

AirMaid V

V-serien är speciellt framtagen för restauranger och storkök där kraven på fett- och luktreduktion är mycket viktigt.