Succé för AirMaid Hood på FinnBuild i Helsingfors

Den nya storkökskåpan AirMaid Hood, med integrerad ozonrening, gjorde bejublad entré på årets FinnBuild-mässa i Helsingfors den 10-12 oktober. Interzons finska* återförsäljare ETS NORD ställde ut kåpan i sin välbesökta monter.

Bland ETS NORD:s besökare fanns planerare, projektledare, entreprenörer, myndigheter och slutanvändare. De blev mycket imponerade av den nya storkökskåpan och Marcus Hintze, produktchef för NORDcanopy vid ETS NORD, berättar att han fick många positiva omdömen och citerar en av besökarna:

”Kåpans nya design, med släta ytor som är lätta att rengöra och med gedigen finish, ger ett mycket robust intryck.”

Underhållsfri ozonmodul

Det nya modulsystemet i AirMaid Hood gör kåpan lättare att montera. Framförallt när större kåpor med flera moduler ska sättas ihop. Styrluften Turbo Grip har förbättrats genom luftinsläpp även i gavlarna, vilket minskar risken för att matos tränger ut.

Kökskåpans integrerade AirMaid-ozonrening är unik på marknaden. Den är helt inbyggd och sitter lättåtkomlig i tilluftskammaren bakom frontpanelen. Genom sin unika konstruktion och placering är ozonmodulen helt underhållsfri, vilket gör den till marknadens i särklass mest effektiva, användarvänliga och säkra aktiva reningsmetod för köksventilationskanaler.

*ETS NORD är sedan 2016 återförsäljare av AirMaid-produkter i Finland och Estland.