Interzon ingår nu i Absolent Group

Den 2 september 2019 förvärvade det svenska företaget Absolent Group AB 100 % av aktierna i Interzon AB. Det estniska dotterbolaget Interzon OÜ ingick i försäljningen medan det tyska dotterbolaget Interzon GmbH exkluderades eftersom bolaget står inför en nedstängning.

– Förvärvet av Interzon ligger helt i linje med Absolents strategi att accelerera tillväxt i segmentet storköksventilation som kompletterar vår industriella produktportfölj och kundbas. Vi ser stora tillväxtmöjligheter i att kunna tillhandhålla ett utökat produktsortiment inom storköksventilation.

Interzon har varit mycket framgångsrika med att få ut sina produkter till de riktigt stora och globala hotellen och restaurangkedjorna. Förvärvet erbjuder bästa tänkbara kundbas inom segmentet, vilket ger oss möjlighet att skapa lönsam internationell tillväxt med hjälp av Absolent Groups storlek, filtreringskompetens och globala räckvidd, säger Absolent Groups VD Axel Berntsson.

Om Absolent Group

Absolent Group är en världsomspännande koncern med huvudkontor i Lidköping. Koncernen är noterad på First North och omsätter drygt 1,2 miljarder kronor med drygt 500 anställda.

Genom Absolent Group skapas nya tillväxtmöjligheter, med fokus på utveckling av nya produkter och tjänster, för Interzon.

För mer information om Absolent Group, besök absolentgroup.se