OZONS GENERELLA EGENSKAPER

EN NATURLIG OCH EFFEKTIV RENGÖRARE

Ozon bildas naturligt av vanligt syre och består av tre syreatomer. Som gas kan den vara farlig att andas in i höga koncentrationer.

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Ozon har under lång tid använts inom industrin och användningsområdena är flera. För mer information kontakta oss.

GRÄNSVÄRDEN FÖR OZON

    • NGV (nivågränsvärde) 0,1 ppm (gäller exponering under en arbetsdag, dvs 8 timmar).
    • TGV (takgränsvärde) 0,3 ppm (gäller under en referensperiod av 15 minuter).(Enligt AFS 2005:17, hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar).

OZONLAGRET

Utan ozon skulle vi inte överleva. Ozonlagret i den övre atmosfären skyddar jorden från skadliga UV-strålar och hindrar jorden från att bli för varm.