Ozon

EN NATURLIG OCH EFFEKTIV RENGÖRARE

Ozon bildas naturligt av vanligt syre och består av tre syreatomer. Som gas kan den vara farlig att andas in i höga koncentrationer.

Ozon upptäcktes 1840 och har fått sitt namn från grekiskans ozein “att lukta”. Det är en naturlig färglös eller ljusblå gas som har en karaktäristisk lukt. Lukten, som påminner om klor, kan förekomma i samband med åska då ozon bildas i de atmosfäriska urladdningarna.

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Ozon har under lång tid använts inom industrin och användningsområdena är flera:
 • Beredning av läkemedel och syntetiska smörjmedel.
 • Blekning av pappersmassa och textilvaror.
 • Desinfektion av luft och vatten.
 • Ozonet dödar mögelsporer, bakterier och mikroorganismer. På många håll i världen används ozon i stället för klor för att rena kommunalt dricksvatten. Ozon bildar inga organiska klorföreningar och finns inte heller kvar i vattnet efter reningsprocessen.
 • Desinfektion av tvätt på sjukhus, vårdinrättningar och livsmedelsindustri.
 • Dödande av bakterier, jäst, mögel och insekter på matvaror och i sädeslager.
 • Odöreliminiering av rökskadade möbler.

GRÄNSVÄRDEN FÖR OZON

  • NGV (nivågränsvärde) 0,1 ppm (gäller exponering under en arbetsdag, dvs 8 timmar).
  • TGV (takgränsvärde) 0,3 ppm (gäller under en referensperiod av 15 minuter).(Enligt AFS 2005:17, hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar).

OZONLAGRET

Utan ozon skulle vi inte överleva. Ozonlagret i den övre atmosfären skyddar jorden från skadliga UV-strålar och hindrar jorden från att bli för varm.