Brandsäkerhet och AirMaid

Här presenterar vi en jämförande studie av bränder mellan två mycket liknande restauranger i Finland. Båda två var av snabbmatstyp där det bland annat serverades hamburgare, kebab och pizza. Ingen matlagning gjordes över öppen eld.


 • Initialt var förhållandena likadana för respektive restaurang: Hur branden började, när brandkåren kom och att fläktarna var igång och fungerade.
 • Slutresultatet skiljde sig åt markant: Den ena restaurangen var igång igen efter fem dagar och den andra först efter sex veckor.
 • AirMaid hindrade lågorna från att fortsätta sprida sig vidare in i imkanalan och vidare.
 • Återställandet av lokalen efter släckningsarbetet gick betydligt snabbare vilket också betydde att man snabbt var igång med verksamheten igen.

 

I snitt inträffar mellan 20-30 restaurangbrandsincidenter årligen i Finland. Den värsta branden inträffade i Tammerfors 2010 i en kulturhistoriskt klassad byggnad från1865. Branden var så pass intensiv att hela byggnaden behövdes totalrenoveras. Arbetet pågick i över två år till en kostnad av 15 miljoner Euro.

Utan AirMaid:

 • Elden inträffade i januari 2013
 • Brandkåren var på plats inom 5 min
 • Branden startades vid fritösen

 

Brandens utveckling och resultat:

 • Elden nådde kåpan
 • Elden tog sig förbi fettfiltret och fortsatte sprida sig in i imkanalen
 • Brandkåren lämnade platsen följande morgon (efter 6 timmar)
 • Omgivande verksamhet var tvungna att hålla stängt för att städa och vädra ut röklukt. Restaurangen var stängd i sex veckor.

 

Med AirMaid® installerad för tre år sedan:

 • Elden inträffade i september 2013
 • Brandkåren var på plats inom 6 min
 • Branden startades vid fritösen

 

Brandens utveckling och resultat:

 • Elden nådde kåpan
 • Elden fortsatte inte längre än till fettfiltret
 • Brandkåren lämnade platsen efter 35 minuter
 • Omgivande verksamhet påverkades inte
 • Restaurangen var stängd i fyra dagar för reparationer av vattenskada pga. släckningsarbetet.