Rapporter

Nedan finner du ett antal av de tredjepartsrapporter som gjorts på våra produkter genom åren

Report about odour measurements from a McDonald′s restaurant with AirMaid ozone generator installed and from a restaurant without AirMaid ozone generator installed. It shows that odor concentration reduce with 95%.

I det här dokumentet kan du läsa om det test som gjordes på McDonalds i Versailles. Resultatet visar på en luktreduktion på 77%.

Testrapport på Burger King vid medborgarplatsen i Stockholm. Resultatet visar på en luktreduktion mellan 80-90%.

Rapport som visar på luftkvaliteten som kommer från en restaurang där AirMaid används.

Rapport från Intertek som konfirmerar att det blå ljus som uppstår när AirMaids Corona Glass Cell är säkert att se in i.