Kolmen vuoden Interzon-takuu

Uudella AirMaid-generaattorilla on kolmen vuoden takuu vikojen ja valmistuksen osalta. Jos tuotteen rekisteröintilomake toimitetaan Interzonille kymmenen (10) päivän kuluessa asennuksen loppuunsaattamisen jälkeen, takuu astuu voimaan tästä päivämäärästä lukien.

Varaosilla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu vikojen ja/tai valmistusvirheiden osalta, uusien osien asennuspäivästä lukien.

Uusien laitteiden takuu kattaa viallisen osan korjauksen tai vaihtamisen, ja se kattaa myös työkulut Interzonin tuntikorvaussuositusten mukaan sekä enintään 300 km:n edestakaisen matkan kilometrikulut.

Varaosatakuu kattaa vain viallisen osan korjauksen tai vaihtamisen, mutta siihen eivät kuulu työkulut minkään muun osan vaihtamiseksi tai asentamiseksi, matkakulut tai muut kulut, jotka liittyvät kyseisen takuuseen kuuluvan osan korjaamiseen tai vaihtamiseen.

Kaikki valitukset/vaatimukset on esitettävä joko Interzon AB:lle tai jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu. Korvausta ei voida suorittaa, jos korjaus on tehty ilman kirjallista lupaa Interzon AB:ltä. Kuljetuksen aikana tapahtuvista vahingoista on ilmoitettava lähettäjälle viipymättä, takuuvaatimuksen tekemiseksi.

Yllä esitetty rajoitettu takuu ei koske onnettomuuksia, laitteelle tehtyjä muutoksia, väärinkäyttöä tai tapauksia, joissa sarjanumero on poistettu tai se on hävinnyt.